How We Give - kindnessskin ส่งต่อความสุขอย่างไม่รู้จบ ครีมบำรุงผิวแพ้ง่าย

kindnessskin

With every skincare you purchase, Kindness will give a week of clean drinking water to a child in need.

The Cycle of Kindness

วงจรแห่งน้ำใจเป็นการให้ที่ไม่จบสิ้น

1. ค้นหา

KINDNESS ค้นหาชุมชนและโรงเรียนตามชนบทที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด

2. ติดต่อ

KINDNESS เข้าติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ

3. จัดแบ่ง

เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Kindness เราจะจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งออกเพื่อเป็นส่วนบริจาค

4. บริจาค

KINDNESS จะนำน้ำดื่มสะอาดไปให้คนในชุมชนและโรงเรียนที่ขาดแคลน

5. ความสุข

ท่านผู้ให้และผู้รับต่างมีความสุข โลกของเรายกระดับความเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพิ่มขึ้นอีกขั้น

ทุกๆการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ไคนด์เนส จะบริจาคน้ำสะอาดให้เด็กขาดแคลน

สถานการณ์น้ำสะอาดในไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแม่น้ำผ่านหลายสายและมีฤดูฝนทุกปีจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะขาดน้ำได้ แต่ในปี 2557 ยังคงมีคนในประเทศไทยประมาณ 2.1ล้านคนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ส่วนใหญ่แล้วเป็นประชากรที่อยู่ตามชนบทที่แหล่งน้ำสะอาดไปไม่ถึง แต่หลายปีที่ผ่านมาหลายองค์กรได้มีความร่วมมือในการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนทำให้จำนวนคนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดลดลง แต่ปี2019 ก็ยังมีผู้คนที่ขาดแคลนอยู่ถึง 350,000 คน อีกทั้งระบบทำน้ำดื่มสะอาดยังจำเป็นต้องใช้เงินในการบำรุงรักษาและปรับปรุงอยู่ตลอด

ตัวเลขนี้ยังไม่รวมการขาดแคลนน้ำสะอาดในช่วงวิกฤตหรือในสถานการณ์โลกร้อนที่ทำให้ฝนตกผิวเวลาและไม่ปกติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และอื่นๆ

Where We Give

เราช่วยที่ไหนบ้าง?

เรามุ่งหวังจะช่วยชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ เริ่มต้นจากประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เราได้รับการติดต่อจากหลากหลายชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ

We Are Giving More

อุปกรณ์และทุนการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์น้ำดื่มในประเทศไทยดีขึ้นมาก แต่เราเจอปัญหาเรื่องการศึกษาในชนบท เราจึงเริ่มบริจาคอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กๆที่ขาดแคลน

สนใจสนับสนุนโครงการของเรา? สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราเน้นความอ่อนโยนและประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพผิวที่ดี ให้ผิวแข็งแรง เรียบเนียน กระจ่างใส เปล่งประกายแห่งความสุข