ทีมKindness บริจาคน้ำ - kindnessskin

kindnessskin

ทีมKindness บริจาคน้ำ

ทีมKindness ยังคงยึดมั่นในความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้คน เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กๆในเขตทุรกันดาร โดยเดือน กุมภาพันธ์ 2017 นี้ ทางKindness ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บริจาค และสมทบทุนบริจาค ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนต่างๆที่แหล่งน้ำสะอาดเข้าไม่ถึง ในโครงการ “Kindness Give Water”

โรงเรียนที่บริจาคในครั้งนี้มีด้วยกัน 4 โรงเรียน ได้แก่

– โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น จังหวัด แม่ฮ่องสอน นักเรียน+ครู รวม 97 คน

– โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัด นคราชสีมา นักเรียน+ครู รวม 53คน

– โรงเรียนบ้านโพนขวาว จังหวัด สุรินทร์ นักเรียน+ครู รวม 85คน

– โรงเรียนบ้านปางเคาะ จังหวัด แพร่ นักเรียน+ครู รวม 45คน

แต่ละโรงเรียนไม่มีแหล่งน้ำดื่มสะอาด บางโรงเรียนต้องให้ทางรัฐขนน้ำขึ้นเขาเพื่อเติมในแท๊งน้ำที่มีอยู่ และต้องใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอก่อนจะถึงรอบส่งรอบถัดไป บางโรงเรียนเด็กดื่มน้ำจากภูเขาและไม่ได้รับการบำบัดก่อนดื่ม บางโรงเรียนเด็กต้องเตรียมมาเอง ทั้งนี้ทีมKindness ได้ประสานงานช่วยเหลือ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนที่มีแหล่งน้ำ เพื่อเปลี่ยนน้ำใช้มาเป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนและชุมชน ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีแหล่งน้ำ ทางทีมได้สำรวจและทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อบำบัดให้เป็นน้ำใช้และเป็นน้ำดื่มสะอาด

การบริจาคครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากผู้อำนวยการ และคุณครูของโรงเรียน เป็นอย่างดี ทางทีมKindness ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ทุกการสั่งซื้อครีม 1 กระปุก Kindness จะบริจาคน้ำดื่มสะอาดให้เด็กผู้ขาดแคลนเป็นเวลา 1 อาทิตย์

ว่าแล้วก็ไปดูรูปกันเล้ย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *